Vanaf 25 mei 2018 veranderen de spelregels over de omgang met persoonsgegevens. Als gevolg daarvan hebben wij onze privacyverklaring aangepast. Hierin staat welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen en hoe wij met die gegevens omgaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat u als relatie van De Bruycker-Kemp weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u graag naar deze verklaring. U kunt deze hier nalezen.